Стаття

Корисна стаття

Наші послуги

Перелік документів для відкриття рахунку юридичній особі - нерезиденту Республіки Білорусь

Перелік документів щоб відкрити рахунок юридичній особі нерезиденту Республіки Білорусь. Документи, складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на російську мову. Справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

Перелік документів, необхідних  для відкриття рахунку юридичній особі - нерезиденту Республіки Білорусь

  1. Копія виписки з торгового реєстру країни установи (свідоцтва, сертифіката про реєстрацію чи іншого еквівалентного документа), копія статуту (установчого договору або іншого документа, на підставі якого діє компанія).

  2. Копія довіреності на відкриття (переоформлення, закриття) рахунку, на розпорядження коштами на рахунку, в разі, якщо розпорядження рахунком буде здійснюватися не керівником компанії.

  3. Картка із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки (при наявності) для проведення розрахунків. Справжність підписів засвідчується органом, уповноваженим здійснювати нотаріальні дії.
  4. Документи надаються при наявності консульської легалізації, виконаної дипломатичним представництвом, або з проставленням апостиля, якщо інше не встановлено міжнародним договором про правову допомогу.
  5. Документи повинні бути завірені і (або) легалізовані (засвідчені) не пізніше одного року до дати їх надання в Банк.


Документи, складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на російську мову. Справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.