Стаття

Корисна стаття

Наші послуги

Які є види аудиту?

Існує кілька видів аудиту, які проводяться аудиторськими компаніями в Україні:

  • Обов'язковий аудит. Це аудит фінансових звітів суб'єктів господарювання, які повинні передати фінансову звітність, а також аудиторський звіт, що повинні бути надані в обов'язковому порядку. Проведення подібного виду аудиту здійснюється для того, щоб перевірити правильність звітності бухгалтерії.
  • Внутрішній аудит. Внутрішній аудит потрібен для того, щоб виявити нові можливі перспективи для розвитку компанії, а також з метою виявлення ймовірних проблем, задля їх уникнення.
  • Тематичний аудит. Відгалуження внутрішнього аудиту, що має на увазі проведення перевірки тільки тих сторін фінансової діяльності, які були запропоновані клієнтом. Сюди входить проведення аналізу первинних документів на предмет відповідності чинному законодавству.

Тематичний аудит проводиться методом як комплексної, так і часткової перевірки. Слід врахувати, що результати, які відображені в звіті можуть розцінюватися як комерційна таємниця.